UNDERVISNING

Undervisning handler for mig om at formidle viden, forståelsesrammer/ -modeller, praktiske kompetencer etc.

Det kan ske under mange former, alt efter konkrete behov:

To-timers-blokke, halve eller hele undervisningsdage, kursusforløb - måske med afprøvningsintervaller mellem modulerne ...


Indholdet afstemmes efter, hvad der ønskes - men selvfølgelig kun, hvis det ligger inden for mine kompetencefelter. Hvis ikke, påtager jeg mig ikke opgaven, men forsøger i stedet at udpege den bedste vej at gå.

For eksempler på indhold, se fanen "Emner".

 

MÅLET MED UNDERVISNING - OG MED SUPERVISION

Uanset, om der er tale om undervisning eller supervision, er det afgørende formål for mig, at man udvikler sig - at man ikke er helt den samme, når dagen eller timen er forbi, som man var, da man kom.

For mig har kernen i formidling af psykologi altid handlet om at lære at tænke som en person med [indsæt udfordring / særpræg], og dernæst om at kunne videregive dette.

I første omgang ved, at jeg hjælper andre frem til en viden, som ikke blot er den, der 'står i bøgerne' - men som er en voksende indsigt i og forståelse af enkelte personer eller grupper af mennesker (evnen til at 'tage klientens hoved på'), således at man som professionel oplever mere reel kontakt og opnår/opdager flere handlemuligheder.

Og, når rammerne tillader det: Ved, at jeg hjælper andre til at begynde at kunne tænke som en person med [indsæt udfordring / særpræg], således at mine kursister/supervisander bliver uophørligt bedre til på egen hånd at kunne 'tage klientens hoved på' og derved tilrettelægge virkelig relevant hjælp og støtte til klienten (og selv forudse, hvad der kan virke, og hvad der nok ikke vil virke).

Når kursisterne/supervisanderne begynder at føle sig hjemme i dette, begynder de også at kunne videregive deres indsigt og forståelse til atter andre - og så fremdeles.